Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused („Kasutustingimused“) sisaldavad kõiki tingimusi, mis reguleerivad teie („Kliendi“) juurdepääsu MIRAME e-poele (edaspidi: e-pood) ja teenustele (nagu defineeritud allpool) ning nende kasutamist. E-poodi ja Teenuseid pakutakse teile tingimusel, et te nõustute Kasutustingimustega muutmata kujul (v.a Eritingimused (nagu defineeritud allpool)). Nõustudes Kasutustingimustega, või muul punktis 2.2 sätestatud juhul, moodustavad Kasutustingimused õiguslikult siduva lepingu teie ja Mirame vahel.

Palun lugege Kasutustingimusi hoolikalt. Nõustudes Kasutustingimustega kinnitate, et olete neid lugenud, saanud neist aru ja nõustute, et need on teie suhtes siduvad. Kui te ei soovi, et Kasutustingimused oleksid teie suhtes siduvad, siis palun ärge kasutage E-poodi ja Teenuseid.

Kahtluste vältimiseks, Kliendi poolt mis tahes MIRAME OÜ e-poe vahendusel kättesaadava kolmanda osapoole hallatava rakenduse (nt krediidivahendaja poolt pakutava taotlusplatvormi) ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamisele käesolevad tingimused ei kohaldu.

1. MIRAME E-POOD

1.1. MIRAME e-pood on MIRAME OÜ poolt loodud ja hallatav veebipood, kus MIRAME vahendab komisjonimüügi korras erinevate mikrotootjate (edaspidi: Müüjad) kaupade (edaspidi: Kaup) müüki klientidele (edaspidi: Klient).

1.2. Käesolevates tingimustes tähendab kasutaja nii e-poodi sirvivaid Kliente, sh nii tarbijaid kui juriidilisi isikuid, ning Müüjaid, kelle Kaupa e-poes müüakse.

1.3. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on MIRAME ja Klient. Müük toimub Müüja arvel.

1.4. Mistahes küsimuste korral palume kasutajatel võtta ühendust MIRAME OÜ-ga: registrikood 14506335, aadress Rüütli 6-5, 80011 Pärnu, Eesti Vabariik; e-posti aadress on info@mirame.ee ja kontakttelefon +372 550 0263.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. MIRAME ja kasutajad juhinduvad omavahelistes suhetes eelkõige käesolevatest kasutustingimustest, privaatsustingimustest ja võlaõigusseadusest, aga ka teistest Eesti Vabariigi seadustest ning muudest õigusaktidest.

2.2. Kasutustingimustega tutvumine on kasutajatele kohustuslik. E-poe sirvimiseks, e-poe vahendusel Kaupade pakkumiseks ja Kaupade ostmiseks peab kasutaja kasutustingimustega tervikuna nõustuma. Kasutaja kinnitab nõustumist kas e-poes kasutajakonto registreerimisega või Kauba tellimuse esitamisega, sõltuvalt kumb tingimus saabub enne.

2.3. MIRAME’l on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt kasutustingimusi muuta, teavitades sellest kasutajaid veebilehel www.mirame.ee Kasutustingimuste muudatustega mittenõustumisel lõpetab kasutaja e-poe kasutamise.

2.4. Tellitud Kauba ostule-müügile kohalduvad alati need kasutustingimused, mis kehtisid ja olid avaldatud e-poes Kauba eest tasumise hetkel.

3. E-POES MÜÜDAVAD KAUBAD JA TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. E-poes kuvatakse MIRAME’ga lepingulises suhtes olevate Müüjate Kaupu. Kauba omaduste kohta avaldatud tooteinfo pärineb ja selle õigsuse eest vastutab Müüja. Juhul, kui Kauba tootmiseks, müügiks või reklaamiks on vaja tegevusluba, registreeringut või litsentsi, siis selliste olemasolu ja kehtivuse eest vastutavad Müüjad. MIRAME võib, aga ei ole kohustatud jooksvalt kontrollima Kauba kohta avaldatud informatsiooni ega taga selle õigsust ega täielikkust igal hetkel.

3.2. Kõik e-poes märgitud Kauba hinnad ja ühikuhinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.3. Kauba vedu toimub vastavalt Kliendi valikule kas pakiautomaati või kulleriga tasu eest Kliendi kulul (edaspidi: Veokulu). Ostu sooritamisel lisandub Veokulu, kui ostusumma on alla 50€. Kui ostusumma on üle 50€, siis on Eesti siseselt pakiautomaati saatmine tasuta. Kui Kauba puhul on ise järgi tulemise võimalus ja Klient valib selle, siis Veokulu ei lisandu.

3.4. MIRAME’l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid Kaupade või veoteenuste hindu. Juba tellitud Kauba hind ja Veokulu sellest ei muutu.

3.5. E-poes kuvatud pildid (sh fotod) Kauba kohta on illustratiivsed ning võivad erineda tegelikust Kaubast. Samuti ei pruugi Kauba kirjeldus olla täielik. MIRAME’l on õigus Müüja poolt edastatud pilte Kauba kohta töödelda, muuhulgas seoses eesmärgiga ühtlustada e-poes kuvatavate erinevate Kaupade piltide stiili (nt muuta või asendada pildi tausta jms). MIRAME’l on õigus anda igal ajal Müüjatele kohustuslikke juhiseid Müüjate poolt edastatava ja e-poes kuvatava informatsiooni ja piltide vormi, stiili ja e-poele edastamise viisi kohta. Kliendi küsimuste ja kahtluste korral seoses Kaupadega soovitame Kliendil paluda täiendavat informatsiooni kas MIRAME kaudu või otse Müüjalt. Kui Müüjal tekib küsimusi või kahtlusi seoses e-poele edastatava informatsiooni ja piltidega, siis pöördub ta vajalike selgituste saamiseks MIRAME poole.

3.6. E-poes kuvatud Kaubad ei pruugi olla valmis ja neid ei hoiustata MIRAME laos. Kaup valmistatakse ja/või saadetakse Kliendile üldjuhul Müüja asukohast.

3.7. E-poest ostu sooritamiseks valib Klient välja soovitud Kauba (vajadusel tehes valikud Kauba omaduste osas), lisades esialgu Kauba ostukorvi. Selleks vajutab Klient Kauba müügipakkumises olevale nupule „Lisa ostukorvi“. Kauba tellimuse vormistamiseks esitab Klient ostukorvi lehel enda kohta tõesed ja täielikud andmed või logib sisse e-poe kasutajakontole, valib Kauba kätte toimetamise viisi ja kinnitab lõplikku ostusoovi ostukorvi lehel nupu „Tellin ja maksan“ nupu vajutamisega. „Tellin ja maksan“ nupu vajutamisega võtab Klient kohustuse tasuda Kauba ostuhind ja Veokulu täies mahus. Kauba eest tasumine toimub ostukorvi lehelt maksekeskuse kaudu. Alternatiivina võib Kauba eest tasumine toimuda ka järelmaksuga Kliendi ja krediidiandja vahel krediidilepingu sõlmimisel, kui see on võimalik vastavalt E-poe vahendusel pakutavale lahendusele – sellisel juhul loetakse Kauba ostuhind Müüjale tasutuks vastava ostuhinna laekumisest krediidivahendajale, kes on võtnud siduva kohustuse ostusumma üleandmiseks MIRAME’le vastavalt MIRAME ja krediidivahendaja kokkuleppe tingimustele.

3.8. Klient vastutab täielikult Kauba tellimisel ebaõigete või mittetäielike andmete esitamisega kaasnevate tagajärgede eest (sh Kaupa ei ole võimalik kohale toimetada, Kaup ei jõua Kliendini Tarneaja jooksul, Kauba saatmisega tekib lisakulusid, mille eest vastutab Klient).

3.9. Kui Klient on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud või Kauba ostuhind loetakse tasutuks vastavalt punktile 3.7, siis loetakse, et MIRAME ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping). MIRAME saadab viivitamatult Kliendile tellimuse kättesaamise kinnituse Kliendi poolt tellimuses märgitud e-posti aadressile. Tellimuse kinnituse kättesaamise eest esitatud e-posti aadressilt vastutab Klient.

4. KAUBA TARNEAEG JA VEOTINGIMUSED

4.1. E-poest ostetud Kaupu tarnitakse Eesti Vabariigi piires ning Itella Smartpostiga Soome pakiautomaatidesse.

4.2. Kauba juurde on märgitud Kauba kättetoimetamise tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul Müüja valmistab või paneb teele Kliendi soovitud Kauba.

4.3. Kauba tarneaeg võib sõltuda Kauba liigist ning tellitud Kauba kogusest. Eeldatav tarneaeg on märgitud e-poes iga Kauba kirjelduses. Kui Klient kasutab Kauba eest tasumiseks järelmaksu, siis hakkab tarneaja arvestus kulgema alates Kliendi ja krediidiandja vahel sõlmitud krediidilepingu alusel ostusumma laekumisest krediidivahendajale, kes on võtnud siduva kohustuse ostusumma üleandmiseks MIRAME’le vastavalt MIRAME ja krediidivahendaja kokkuleppe tingimustele.

4.4. MIRAME korraldab Kauba veo Müüja asukohast Kliendi juurde Kliendi soovitud viisil ja Kliendi poolt märgitud sihtkohta. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades veoteenuse pakkujat.

4.5. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab MIRAME Kliendiga ühendust ning pakub välja uue Tarneaja või makstud raha tagastamise. Klient vastab mõistliku aja jooksul, millist tegevust ta eelistab. Kliendile tagastatakse raha mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul, kui Klient ei ole nõus uue pakutud Tarneajaga ning avaldab soovi makstud raha tagastamiseks.

4.6. MIRAME ei vastuta Tarneaja ületamise eest, kui viivituse on tinginud kolmas isik, kelle eest MIRAME ei vastuta, või kui Tarneaja ületamise tingivad Kliendi poolt esitatud valed või puudulikud andmed Kauba kohale toimetamiseks.

4.7. Tellitud Kauba üleandmine toimub selle pakiautomaati toimetamisega. Kulleriga tellitud Kauba üleandmine toimub tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Kauba üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga. Müüja asukohast kättesaadav Kaup on kättetoimetatud alates sellest, kui Müüja teatab Kliendile, et Kaup on kättesaamiseks valmis pandud.

4.8. Pärast Kauba kätte toimetamist saadetakse Kliendile e-postiga Müügilepingu täitmise kinnitus.

5. MIRAME KINKEKAARDI KASUTUSTINGIMUSED

5.1. MIRAME kinkekaarte saab kasutada MIRAME e-poes kaupade ja teenuste eest tasumisel.

5.2. Kinkekaardi ostmisel edastatakse Kliendi poolt määratud e-posti aadressile digitaalsel kujul kinkekaart koos sellel märgitud unikaalse koodiga.

5.3. MIRAME ja Kliendi vahel loetakse leping sõlmituks alates hetkest, mil vastav kinkekaart on edastatud Kliendi e-posti aadressile.

5.4. Kinkekaart on Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide alusel käsitletav kui „mitmeotstarbeline vautšer“.

5.5. E-poest kinkekaardi ostmisel peab Klient veenduma e-posti aadressi õigsuses, millele soovib kinkekaardi edastamist.

5.6. Kinkekaardi kasutamiseks tuleb sellel märgitud unikaalne kood sisestada e-poe ostukorvis enne ostu sooritamisel lahtrisse „Kupongi kood“ ning seejärel vajutada nupule „Kasuta kupongi“.

5.7. Kinkekaarti on võimalik kasutada vaid ühe korra, sellel märgitud unikaalse koodi läbi.

5.8. MIRAME ei vastuta kinkekaardi unikaalse koodi sattumise eest kolmandate isikute kätte ning sellega kaasnevate kahjude eest, kui see on tingitud Kliendi tegevusest või hooletusest.

5.9. Kinkekaarti kasutades ei ole võimalik samaaegselt rakendada MIRAME sooduskoode.

5.10. Kui ostukorvi maksumus on väiksem kui kinkekaardi väärtus, siis kinkekaardi rahalist jääki Kliendile ei tagastata. Kinkekaardiga ei ole võimalik tasuda mitme ostukorvi eest.

5.11. Kui ostukorvi maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, tasub Klient puudujääva osa eest kasutades MIRAME e-poes makseviise.

5.12. Kinkekaarti ei ole võimalik ümber vahetada ega raha vastu lunastada.

5.13. Kinkekaart kehtib vaid sellel märgitud ajavahemikus. MIRAME ei hüvita kasutamata ja kehtivuse kaotanud kinkekaarte.

5.14. E-poest kinkekaardi ostmisel on Kliendil (tarbijal) õigus müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kinkekaardi kättesaamise päevast. Lepingust ei saa taganeda, kui kinkekaarti on juba kasutatud.

5.15. E-poest kinkekaardiga ostetud Kauba korral 14-päevalist Kauba müügilepingust taganemise õigust kasutades ei kuulu Kliendile tagastamisele Kauba väärtus rahas ulatuses, mille eest tasuti kinkekaardiga. Müügilepingust taganemise korral Kauba mittesobivuse tõttu on Kliendil õigus valida uue samaväärse Kauba või uue algselt väljastatud väärtusega kinkekaardi vahel.

5.16. E-poest kinkekaardiga ostetud Kauba korral müügilepingust taganedes MIRAME lepinguliste kohustuste olulise rikkumise tõttu, ei kuulu Kliendile tagastamisele Kauba väärtus rahas ulatuses, mille eest tasuti kinkekaardiga. Kliendil on õigus valida uue samaväärse Kauba või selle mittesaadavuse korral uue algselt väljastatud väärtusega kinkekaardi vahel.

5.17. MIRAME’l on õigus kinkekaardi kasutamise tingimusi muuta, avaldades informatsiooni muudatuste sisu kohta 14 päevase etteteatamisega MIRAME e-poe veebilehel www.mirame.ee 

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes tarbija, sidevahendi abil (s.o ka e-poe kaudu) sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Kaup on Kliendile kätte toimetatud.

6.2. Tarbijal ei ole taganemisõigust järgmise Kauba osas:

 1. Kaup on valmistatud Kliendi eritellimusel,
 2. kiirestiriknev Kaup (sh toidu- ja joogikaupade),
 3. lühikese säilimisajaga Kaubad (nt lilled);
 4. kui Kaup on üleandmisel sellises pakendis, mille avamise järgselt ei ole Kaup kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt kosmeetika, kreemid, hügieenitooted, pesu, vms),
 5. Kaup segatakse või ühendatakse teise asjaga ning neid ei saa enam eraldada (nt värvid).
 6. Mittetagastatava Kauba kuulutuse juures on vastav märge.

6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemise avaldus. Taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile klienditugi@mirame.ee

6.4. Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist, tagastama Müüjale. Kauba tagastamise veo korraldab ja sellega seotud kulu kannab Klient ise.

6.5. Kui tagastamisele kuuluv Kaup ei vastanud Kliendi tellimusele, ei pea Klient tagastamise kulusid kandma.

6.6. Tagastatav Kaup peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kauba pakend peab olema avatud ettevaatlikult ja seda rikkumata. Klient võib olla Kaubaga tutvunud üksnes nii nagu tal on lubatud sarnase kaubaga tutvuda poes. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korral vastutab Klient Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Näiteks peab Klient hüvitama Müüjale Kauba puhastamise või parandamise kulud, vms.

6.7. MIRAME tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud, seahulgas Veokulu. Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine MIRAME’le.

6.8. MIRAME võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.

6.9. MIRAME’l on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6.10 Kui Klient on ostnud Kauba järelmaksuga, olles sõlminud selleks vastava krediidilepingu krediidiandjaga, ning taganeb nii krediidilepingust kui müügilepingust, milleks tal on käesolevaga teatatud õigus seaduses ettenähtud alustel ja korras (vastavalt võlaõigusseaduse §-le 414), kannab Klient tagastamise tavalised kulud kuni 10 euro ulatuses, v.a juhul, kui üleantud Kaup ei vasta tellitule.

6.11 Kui Klient on ostnud Kauba järelmaksuga, olles sõlminud selleks vastava krediidilepingu krediidiandjaga, tagastab Mirame ostusumma sõltuvalt tingimustest otse või krediidivahendaja kaudu krediidiandjale ning sellega on MIRAME täitnud kõik oma müügilepingust taganemisest tulenevad ostusumma tagastamisega seotud kohustused ning Kliendil puudub õigus nõuda MIRAME’lt ostusumma tagastamist endale.

7. KAUBA MÜÜGILEPINGU TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEATAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS

7.1. Tarbijast Klient saab Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, eelkõige

 1. nõuda kohustuse täitmist;
 2. oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
 3. nõuda kahju hüvitamist;
 4. taganeda müügilepingust või öelda leping üles;
 5. alandada hinda;
 6. rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

7.2. Kõiki seadusest või müügilepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid võib kasutada eraldi või koos, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

7.3. Klient ei või tugineda kohustuse rikkumisele MIRAME poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

7.4. MIRAME vastutab tarbijatest kasutajatele müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Kauba üleandmisest Kliendile.

7.5. Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates Kauba üleandmisest Kliendile.

7.6. Kaebuse esitamise aluseks on Müügilepingu täitmise kinnitus.

7.7. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile klienditugi@mirame.ee viivitamatult pärast Kauba puuduse avastamist, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul.

7.8. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Kaubal esineva puuduse (puuduste) kohta. Lisaks tuleb kaebuses viidata Tellimuse kinnituse numbrile või esitada muud andmed, mille järgi MIRAME’l on võimalik Müügileping tuvastada, kaebuse esitamise kuupäev, kaebuse esitaja nõue MIRAME’le (millist õiguskaitsevahendit soovitakse kasutada), kaebuse esitaja isik ja kontaktandmed.

7.9. MIRAME vastab kaebusele 15 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest e-posti teel, märkides ära, kas MIRAME nõustub kaebusega ja millises ulatuses, põhjendades oma vastust.

7.10. MIRAME ei vastuta Kauba puuduste eest:

 1. mis on põhjustatud Kauba juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt;
 2. mis on põhjustatud Kauba ebaõigest kasutamisest;
 3. juhul, kui Kauba detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

7.11. MIRAME ei vastuta Kauba normaalse kulumise eest selle kohasel kasutamisel.

7.12. MIRAME ei vastuta puuduse kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus või kui Klient ei teavitanud selle esinemisest Kauba parandusse toomise hetkeks.

7.13. Kui parandusse toodud Kaupa ei ole kasutatud vastavalt Kauba kasutusjuhendile, siis MIRAME kauba puuduse eest ei vastuta.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Kui Kliendil on e-poe, MIRAME või Kauba osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile klienditugi@mirame.ee.

8.2. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on Kliendile tasuta. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuse, töökorralduse ja menetlusreeglitega tutvu palun veebilehel http://www.komisjon.ee.

8.3. Lisaks eeltoodule on tarbijatest Klientidel õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4. Kui Klient esitab Kauba kohta kaebuse pärast kuue kuu möödumist Kauba Kliendile üleandmise kuupäevast ja hiljem selgub, et Kaup on puuduseta, siis kannab kõik kaebusega Kliendile ja MIRAME’le tekkinud kulud Klient.

8.5. Kui kaebuse aluseks oleva Kauba parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Kaup samaväärse Kaubaga.

9. KLIENDI ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

9.1. Klient annab MIRAME’le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuse kinnitus ning tellimuse täitmise järel müügilepingu täitmise kinnitus.

9.2. Klient annab MIRAME’le nõusoleku saata reklaammaterjale ja müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud Kliendi e-posti aadressil juhul, kui Klient on avaldanud tellimuse esitamisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Kliendil on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta esitades vastavasisulise teate e-postile klienditugi@mirame.ee

9.3. Kliendi isikuandmete töötlemise korda vaata lähemalt: https://mirame.ee/ostjale/privaatsuspoliitika/

Liitu uudiskirjaga ning saa järgmiselt ostult -5% soodustust!

Item added to cart.
0 items - 0.00