Privaatsuspoliitika

Milliseid kasutajate isikuandmeid töödeldakse

  • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kasutajakonto andmed (kasutaja nimi, salasõna);
  • kauba kohale toimetamise aadress (maakond, kohalik omavalitsus, tänav, maja number, korteri number, postiindeks);
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe poolt kogutud andmed;
  • Mirame kasutustingimustega nõustumine ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kasutajakontode haldamiseks, Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kauba eest tasumise kontrollimiseks ja Kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number ja kasutaja nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade pakkumise ja ostmisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kasutajaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil kasutaja nõusolekul.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikud, kellele isikuandmed edastatakse

MIRAME OÜ on kasutajate isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi pöördumiste lahendamiseks.
Isikuandmed edastatakse Müüjale Müügilepingu täitmise eesmärgil, samuti ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

MIRAME võib edastada kõiki kasutajate isikuandmeid volitatud töötlejale e-poe tegevuse haldamiseks.

Ostude maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed (nende hulka võivad kuuluda ostja nimi, isikukood, kontaktandmed, isikut tõendava dokumendi andmed, maksekaardi andmed, arvelduskonto andmed, asukohamäärang) edastatakse volitatud töötlejale Montonio Finance UAB-le.

Kliendi nimi, telefoninumber ja e-aadress edastatakse Kliendi poolt valitud veoteenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Kliendi avaldatud tarneaadress.

MIRAME edastab isikuandmed oma raamatupidamise teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Veebimajutus.ee (Elkdata OÜ) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kasutajakonto sätete alt või saates vastava info klienditugi@mirame.ee. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmetega tutvuda ja neid muuta üksnes klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poest on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel klienditugi@mirame.ee

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega klienditugi@mirame.ee

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel klienditugi@mirame.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Liitu uudiskirjaga ning saa järgmiselt ostult -5% soodustust!

Item added to cart.
0 items - 0.00